THÔNG TIN BẢO HÀNH

code

BH ZICO


THÔNG TIN BẢO HÀNH

                               

Mã bảo hành: 18551

Tên khách hang: TRẦN THỊ THẢO

Nha khoa:  See Dental   

Lab sản xuất: Insyn

Số đơn vị răng: 16 răng

Loại sứ: Zico

Xuất xứ:  Germany

Ngày bắt đầu: 03/06/2023

Ngày kết thúc: 03/06/2033

Loại bảo hành: Chính hãng


                               

Mã bảo hành: 18552

Tên khách hang: Nguyễn Minh Phương

Nha khoa:  See Dental   

Lab sản xuất: Insyn

Số đơn vị răng: 2 răng

Loại sứ: Zico

Xuất xứ:  Germany

Ngày bắt đầu: 15/06/2023

Ngày kết thúc: 15/06/2033

Loại bảo hành: Chính hãng

Mã bảo hành: 18554

Tên khách hang: Lê Thị Anh Tú

Nha khoa:  See Dental   

Lab sản xuất: Insyn

Số đơn vị răng: 4 răng

Loại sứ: Zico

Xuất xứ:  Germany

Ngày bắt đầu: 24/06/2023

Ngày kết thúc: 24/06/2033

Loại bảo hành: Chính hãng


Sản phẩm

Copyright © 2016 insyn.vn All rights reserved . Thiết kế và phát triển bởi Bambu®